Anne Marie Meyer

Anne Marie Meyer er født i 1959. Hun bor i Oslo, men er opprinnelig fra Etnedal i Valdres og er selv av husmannsslekt. Anne Marie var innom flere forskjellige yrker før hun begynte å skrive på heltid, blant annet som kokk ved et sykehjem, kontorsekretær, trafikkbetjent og journalist. Arbeidserfaringen har hun brukt aktivt i skrivingen.

Hun har skrevet seriene Odelsjenta på 40 bøker, Julie på 32 bøker og skriver nå Nattsvermere.