Bente Pedersen

Serier: Raija, Rosa, Sara, Liljene, Huset Arent, Tre Søstre, Trollkvinne og Aurora.

Bente Pedersen er født i 1961. Hun er utdannet lærer, men har siden 1989 arbeidet som forfatter på heltid. Hun vokste opp på 1960-tallet i Nord-Troms, der det å skrive ikke ble ansett som et yrke for voksne folk, men der fortellerkunsten likevel stod høyt i kurs. I dag bor hun i Skibotn i Nord-Troms med mannen. Hun har en voksen datter som har flydd ut av redet. Bente har for lengst skrevet seg inn i lesernes hjerter. Romanseriene har et samlet opplag på over 6 millioner bøker er et tydelig bevis på Bente Pedersens popularitet. Hun står også bak strikkeboken “Strikk fra nord”.

Bente forteller selv om barndommens fantasi: “Jeg har alltid elsket gode historier, og da jeg var barn ga det seg utslag i at jeg var ram til å lyve. Jeg klarte ikke å skille mellom virkelighet og fantasi. Mamma oppdaget det, og inngikk en avtale med meg der jeg lovet å spare på alle historiene jeg laget i hodet, for så å fortelle dem til henne hver søndag morgen. Jeg fikk ikke lov til å varte opp i nabolaget med fantasifulle beretninger.”