Eva J. Stensrud

Eva ble født i 1959 på Hamar Sykehus. Hun er ei ekte hedmarksjente med bondeaner fra Toten, og er selv oppvokst i Stange kommune. Hun bor nå på Nesodden med ektemannen, og har en voksen sønn.

Hun står bak serien Storgårdsfolk som ble utgitt mellom 2001 og 2014. Den ble på 60 bøker. Hun har siden gitt ut serien Skyggespill, en serie som ble på 14 bøker utgitt mellom 2017 og 2019.

Hun startet karrièren med lærerstudiet i 1979, og fokus på musikk, og startet arbeidet sitt i 1983 ved en spesialskole for psykisk utviklingshemmede på Helgøya. I 1984 flyttet hun inn til Oslo og tok mellomfag og hovedfag i engelsk. Igjennom studietiden arbeidet hun ved psykiatrisk akutt-avdeling ved Ullevål sykehus, før hun flyttet til Nesodden og fikk seg jobb ved Nesodden videregående skole, i engelsk og musikk. Fra 1994 og til hun sluttet i 2003 var hun seksjonsleder for fremmedspråk ved skolen.

Hun var dirigent i fire år for Nesodden Sosialistiske kor da hun begynte å skrive på det som skulle ende opp å bli Storgårdsfolk. De siste årene har Eva viet seg helt til skrivingen. Hun har hest, så en del av fritiden bruker hun på ridning. I tillegg holder hun på å lære seg spansk, som hun praktiserer på Mallorca, hvor hun har en leilighet. Hun elsker vann, og har dykkersertifikat. Og selv om hun har bodd nær havet på Nesodden i mange år, savner hun stadig Mjøsa.

Informasjon hentet fra Cappelen Damm og Evas egen hjemmeside.

Mange etterspurte hyppigere utgivelser av bøkene i serien, men for fatteren selv hadde de siste årene av seriens utgivelsestid vært tøffe år. På NorskeSerier skrev hun om sin kamp mot kreften, og ikke minst Storgårdsfolks ti år i butkkene. Les det her!