Marianne Hoff Engesland

Marianne Hoff Engesland skriver serien Før demring, som ble lansert i mars 2022.

Hun er født i 1978 og bor nå i Oslo med mann og to barn.

Marianne er litteraturviter og har lang erfaring som redaktør, språkvasker og manusdoktor. Hun har skrevet dramatikk både for TV og radio.