Renate Josefsen

Serier: Stina Saga og Skogstjerner

Renate Josefsen er født i 1974 og bor i Narvik. Hun har mann og fire barn. Hun er utdannet hjelpepleier og har jobbet som økonomimedarbeider. Inspirasjon til sin første serie fikk hun da hun tok over småbruket etter sine tipptippoldeforeldrene, Mattisheimen, en samisk bosettingsplass, og forfedrene til Renate var reindriftsamer og bjørnejegere. I sin andre serie skriver hun fra sine hjemtrakter.