Renate Josefsen

Renate er kvinnen bak serien Stina Saga, utgitt mellom 2011 og 2014, og som ble på 20 bøker. Inspirasjon til serien fikk hun da hun tok over småbruket etter sine tipptippoldeforeldrene, Mattisheimen, en samisk bosettingsplass, og forfedrene til Renate var reindriftsamer og bjørnejegere. Hun er født i 1974 og bor i Narvik. Hun har mann og fire barn. Hun er utdannet hjelpepleier og har jobbet som økonomimedarbeider.