Salmund Kyvik

Salmund har skrevet Inga Torfinnsdatter, Kapteinens datter, Mørketid og Nattlys. Han ble  født 16. februar 1949 og er oppvokst på Bekkelagshøgda i utkanten av Oslo. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, hvor han studerte norsk, historie, kunsthistorie. Han jobber i dag som lektor på Bøler skole. Han er opptatt av historie og litteratur.

Inga Torfinnsdatter ble utgitt mellom 2007 og 2008, og ble på 8 bøker. Kapteinens datter ble utgitt mellom 2011 og 2012, og ble på 8 bøker. På disse bøkene står det at Salmunds kone Nina også er forfatter, men dette stemmer ifølge Salmund ikke. Det var forlaget Aller som mente at det måtte stå en kvinnes navn på boken også. Mørketid ble utgitt mellom 2014 og 2016 og ble på 18 bøker. Nattlys ble utgitt mellom 2018 og 2020 og ble på 15 bøker.