Tor Johnsen og Ketil Johan Zahl

Serier: Den sorte skonnert

Tor Johnsen og Ketil Johan Zahl står bak serien Den sorte skonnert, en serie som ble på 3 bøker utgitt i 2017.

De stiftet i 2016 firmaet Rosenkavaleren AS hvor formålet er skjønn- og faglitterær produksjon, forsknings- og kulturformidling, samt rådgivning. Zahl og Johnsen er begge historikere fra Universitetet i Oslo. Ketil Zahl arbeider som arkivar med ansvar for forsvarsarkiver ved Riksarkivet, mens Tor Johnsen er spesialrådgiver i Administrasjonsavdelingen i Kreftregisteret.