Året er 1907 og stedet er ei skogbygd ved svenskegrensen. Silja Olafsen, eneste barn av sagbrukseier Arvid Olafsen, blir stående overfor et vanskelig valg. Skal hun gifte seg og føre slekten videre, eller skal hun trosse faren og ta over sagbruket? Midt i valget dukker det opp en fremmed i bygda. En omreisende tømmerfløter, kjent som Elvekongen. Den lille bygda blir også rammet av en uhyggelig hendelse…

Silja samlet mot og så baronen rett i øynene.
«Hva er det jeg har gjort galt? Hva har jeg gjort Dem, herr Bøchmann?» Baronen så et øyeblikk ut til å miste fatningen. Men han hentet seg fort inn igjen og freste sint: «De » Han pekte på henne med en dirrende finger. «De er skyld i at jeg har en sønn begravet på kirkegården.»

Skrives av Yvonne Andersen (tidl. Fjeld), utgis av Cappelen Damm og illustreres av Eline Myklebust Madsen. Første bok i serien kom i februar 2013, og det er ukjent hvor lang serien blir. Yvonne Andersen (tidligere Fjeld) ble født 19. februar i 1969 i Eidskog og er oppvokst i de store grenseskogene i Hedmark. Hun er utdannet gartner og blomsterdekoratør. har tre barn. Yvonne drev tidligere egen blomsterforretning i Eidskog, men på grunn av barn og tidsmangel, la hun ned og tok seg vaskejobb på Kongsvinger sykehus. Hun er nå forfatter på heltid. 

Hun debuterte med lyrikksamlingen Åpen kamuflasje i 1996, og hennes første romanserie var Novemberbarn som ble på 20 bøker. I 2009 vant hun Cappelen Damms manuskonkurranse med prosjektet “Nordlandsnetter”.  I et intervju med Glåmdalen 8. januar 2013 uttalte Yvonne at prosjektet ble skrinnlagt grunnet kunstneriske uenigheter med forlaget, men at hun hadde en plan B; den nye serien Årringer! 

Yvonne satte seg tidlig som mål å bli forfatter, det var drømmen fra barnsbein av. Samtidig kan Yvonne fortelle at hun i sin sjel føler seg eldre enn hva hennes år tilsier. Hun har nemlig levd et tidligere liv i Irland, noe hun forteller på virker både hennes hverdag og forfatterskap i stor grad. Yvonne har alltid trodd på det overnaturlige, og hadde en bestefar som også hadde kontakt med den andre siden. 
 
Dyr er en livsnødvendighet i hennes liv, samt en øy uti havgapet i nord, dit hun flykter for å skrive. Romanserien «Novemberbarn» er inspirert av en kirkemur, og har utspring i et fruktdyrkersamfunn på Vestlandet.