1Ingeborg Kvitnes vokser opp på et fiskevær i havgapet. Et uventet møte fører henne ut i farlige farvann. En vårdag i 1807 kommer en båt til Varnøy, med en hardt skadet unggutt om bord. 16 år gamle Ingeborg har aldri sett ham før, enda han er en slektning. Nikolai får god pleie på Kvitnes, og de to unge blir snart betatt av hverandre. 

Så får Ingeborg høre urovekkende rykter om Nikolais familie. Det skal hvile en forbannelse over slekten hans, men ingen vil fortelle noe, aller minst Nikolai selv. Og hva vil styrmannssønnen Eirik si når han vender hjem fra fiske og oppdager at han har fått en rival?

Handlingen er lagt til Kvitnesgården, et gammelt handelssted på Vannøya i Nord-Troms. Hovedbygningen fra Kvitnes står i dag på Tromsø museum. 
Serien ble skrevet av Hilde Hansen, utgitt av Cappelen Damm og illustrert av Eline Myklebust Madsen. Første bok kom ut juli 2013 og siste kom 9. desember 2013. Serien ble på 6 bøker.

fHilde Hansen er født i 1962 og bor i Søgne, vest for Kristiansand 
Hun er utdannet lærer og har i mange år arbeidet i Nord-Norge, der ideen til Drømmeøya ble til. 

Bøkene i serien, fra første til siste.