Utgivelseskalender

Når kommer neste bok? Her er full oversikt!

Oversikten over når bøkene kommer i butikkhyllene finner du under her. Listen oppdateres fortløpende. De som abonnerer som oftest vil få bøkene 7 til 10 dager før de kommer for salg i butikkene. Husk også at ulike høytider vil forskyve noen utgivelser.